Σκοπός της συλλογής των στοιχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, ανταποκρίνονται σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς : (Ι) να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες σας στην ιστοσελίδα, (II) στην ανάπτυξη στατιστικών για τις επιχειρήσεις, μελέτες αγοράς και συμπεριφοράς, (III) στη δημιουργία και διαχείριση αρχείων προοπτικής, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών λειτουργιών όπως η τυποποίηση, ο εμπλουτισμός και η επανάληψη, (IV) στην εκτέλεση λειτουργιών για τη διαχείριση των πελατών, (V), στην επιλογή πελατών για την εκτέλεση ερευνών και προσφορών (VI) στην αποστολή προσφορών και διαφημιστικών μηνυμάτων (VII) στη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας. (VIII) στην καταπολέμηση της απάτης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.
Ασφάλεια
Σας συμβουλεύουμε να λάβετε όλα τα προληπτικά μέτρα για να προστατεύσετε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα, να αποτρέψει την αλλοίωσή τους, αλλά και η πρόσβαση σε αυτά σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Cookies

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μετράμε τον αριθμό των σελίδων που προβάλλονται, τον αριθμός των επισκέψεων, καθώς και η συχνότητα της δραστηριότητας επισκέπτη επιστροφή στην Siteet. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία που ονομάζεται “cookies”. Ένα cookie δεν μας επιτρέπει να σας εντοπίσουμε. Σε γενικές γραμμές, καταγράφουν πληροφορίες για την πλοήγηση του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα μας (τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, κλπ..) που μπορούμε να διαβάσουμε κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies είναι αποκλειστικά και αυστηρά για εσωτερική χρήση και δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους. Η χρήση των cookies, που δεν χρειάζονται για τη λειτουργία του site απαιτούν τη ρητή συγκατάθεση σας για να χρησιμοποιηθούν. Μπορείτε να δείτε τη συγκατάθεσή σας ή την άρνησή σας σχετικά με τη χρήση των cookies από τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης σας. Ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό για να δείτε τις επιλογές σας. Ορισμένα cookies που ονομάζονται “διαφημιστικά cookies” μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τα προϊόντα που επισκέπτεστε στο διαδίκτυο εντός 90 ημερών για να παρουσιάσουμε τα πανό που σχετίζεται με το παρελθόν της πλοήγησής σας.

Συναίνεση

Όταν επιλέγετε να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο site, δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται εδώ.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

Σύμφωνα με το νόμο UE 2016/679, έχετε πολλά δικαιώματα, όπως : – δικαίωμα πρόσβασης – δικαίωμα διόρθωσης – δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα περιoρισμού επεξεργασίας – δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων – δικαίωμα ένστασης